£0.000

Varstveno delovni center Polž

„Vodi me, da uspem sam”

E-Qalin

S ciljem, da bi storitve izvajali visoko kvalitetno in prilagojeno uporabniku, smo v letu 2014 pričeli vpeljevati vseevropski sistem kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning). V letih 2014, 2015 smo izvedli prva ocenjevanja procesov v skupinah za kakovost in uvedli novosti za izboljšanje kvalitete storitve. Rezultati anket zadovoljstva kažejo visoko zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih.

Družini prijazno podjetje

Družina je človekovo veliko bogastvo, hkrati pa je tudi delo pomembna vrednota. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja postaja v današnjem času vse bolj pomembno vprašanje. V naši organizaciji se zavedamo, da k uspešnemu delu prispeva tudi zadovoljstvo, pripadnost, motiviranost zaposlenih. Zavedamo se, da k dobro opravljenemu delu pripomorejo tudi urejene družinske obveznosti.
Ukrepi Družini prijaznega podjetja VDC POLŽ Maribor so dodatne možnosti, ki jih kot delodajalec nudimo zaposlenim, z namenom čim boljšega počutja in večjega zadovoljstva. Zaposleni lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. V zavodu imamo aktivnih 26 ukrepov.
V letu 2015 smo prejeli sklep o podaljšanju polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

  • almira-catovic_amerika_facebook-1
  • almira-catovic_amerika_facebook-81
  • almira-catovic_amerika_facebook-36
  • almira-catovic_amerika_facebook-14
  • almira-catovic_amerika_facebook-7
  • 20170607_173610
  • 20170607_163719

Heading

Heading

7494

Prireditev ni bila posvečena le pomladi, ampak tudi materinskemu dnevu s katerim smo počastili vse mame tega sveta in pa...