Varstveno delovni center POLŽ Maribor (kratica: VDC POLŽ Maribor) je javna regionalna ustanova za odrasle osobe s intelektualnim i tjelesnim teškoćama. VDC POLŽ Maribor je drugi najveći centar u Sloveniji, a najveći u regiji Štajerska. Kao što ime sugerira, naša ustanova nalazi se u Mariboru. U ustanovi pružamo socijalne usluge, kao i kreativne aktivnosti u slobodno vrijeme, za 241 odraslih osoba s intelektualnim i tjelesnim teškoćama. Više od 20 godina naša institucija raste i razvija se u velikoj mjeri. Sada se sastojimo od šest jedinica „varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji“ u sljedećim gradovima: Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ruse i Šentilj. Imamo i dvije stambene jedinice u Maribor gdje pružamo institucionalnu skrb.
Slovenski akronim za VDC POLŽ Maribor znači: Pomozimo dati svrhu u životu.
VDC POLŽ Maribor je dobio certifikat “Družini prijazno podjetje” – DPP. Certifikat je razvijen kao jedan od alata za kvalitativno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u organizaciji i u kontekstu ravnoteže profesionalnog i privatnog života zaposlenih. Ovaj certifikat predstavlja jedan od različitih mogućnosti funkcioniranja kao društveno odgovorna organizacija.
  • Park mladih 4, 2000 Maribor
  • 00 386 2 320 86 50
  • vdc.polz@vdcpolz.si

EQF meets ECVET (2013 – 2015)

Project logo EQF meets ECVET

Cilj međunarodnog projekta EQF meets ECVET (2013 – 2015) bio je akreditacija i certifikacija osnovnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za ranjive skupine preko NKO – nacionalnog kvalifikacijskog okvira i priprema učnih rezultata za različite programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na prvoj i drugoj razini NKO.

EXTENDING CREATIVE PRACTICE (2012)

U 2012 smo surađivali u međunarodnom projektu Proširenje kreativnih praksi – Extending Creative Practices. Pružali smo pomoć različitim skupinama za razvoj računalne vještine na radionicama pod nazivom „Video tumačenje digitalnih priča“.

MAKE (2011)

U 2011 surađivali smo u međunarodnom projektu Make – Measures for achieving knowledge and employment. Sudjelovali smo u petodnevnom treningu “tečaju izobrazbe za mentorstvo” na području osobnog i društvenog razvoja osoba koji se ispisali iz škole i surađivali s aktiviranjem 12 mladih ljudi iz regije Štajerske. Dali smo im priliku da dobiju iskustvo u radnoj okolini.

PROJECT NQF INCLUSIVE (2009 – 2011)

Logotip_nqf inclusive

Svrha međunarodnog projekta NKO Inclusive (2009-2011) bio je pripremiti katalog standarda u sistemu EQF (European Qualifications Framework). U 2011 godini projekt NQF Inclusive bio je nominiran je za austrijsku nagradu za obrazovanje odraslih na području inovacija.

 PROJECT HAPPY FARM (2006 – 2008)

Logotip_happy farm

Svrha međunarodnog projekta HAPPY FARM (2006-2008) je bila u potrazi za novim oblicima zapošljavanja teško zapošljivih ciljnih skupina, pružanje rekreativno i obrazovnih tematika, potičući ekološku poljoprivredu i zdraviji način života.