Akti in dokumenti:

Cenik VDC POLŽ Maribor,

Katalog izdelkov,

Katalog informacij javnega značaja

Poročilo o delu za leto 2016 

Letni delovni načrt 2017

Jedilnik za mesec oktober 2017 – Bivalna enota Hiša 1 

Jedilnik za mesec oktober 2017 – Bivalna enota Hiša 2 

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec oktober 2017 – Bivalna enota Maribor Hiša 1

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec oktober 2017 – Bivalna enota Maribor Hiša 2 

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec oktober 2017 – Stanovanjska skupina

Jedilnik za mesec oktober 2017 – Stanovanjska skupina