Akti in dokumenti:

Cenik VDC POLŽ Maribor,

Katalog izdelkov,

Katalog informacij javnega značaja

Poročilo o delu za leto 2016 

Letni delovni načrt 2017

Jedilnik za mesec februar 2018 – Bivalna enota Hiša 1 

Jedilnik za mesec februar 2018 – Bivalna enota Hiša 2

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec februar 2018 – Bivalna enota

 

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec januar 2018 – Stanovanjska skupina

Jedilnik za mesec januar 2018 – Stanovanjska skupina