Akti in dokumenti:

Cenik VDC POLŽ Maribor,

Katalog izdelkov,

Katalog informacij javnega značaja

Poročilo o delu za leto 2017

Letni delovni načrt 2018

Zakon o pacientovih pravicah

Jedilnik za mesec april 2018 – Bivalna enota Hiša 1 

Jedilnik za mesec april 2018 – Bivalna enota Hiša 2

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec april 2018 – Bivalna enota – hiša 1

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec april 2018 – Bivalna enota – hiša 2

 

Planirane prostočasne aktivnosti za mesec april 2018 – Stanovanjska skupina

Jedilnik za mesec april 2018 – Stanovanjska skupina