£0.000

Varstveno delovni center Polž

„Vodi me, da uspem sam”

E-Qalin

S ciljem, da bi storitve izvajali visoko kvalitetno in prilagojeno uporabniku, smo v letu 2014 pričeli vpeljevati vseevropski sistem kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning). V letih 2014, 2015 smo izvedli prva ocenjevanja procesov v skupinah za kakovost in uvedli novosti za izboljšanje kvalitete storitve. Rezultati anket zadovoljstva kažejo visoko zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih.

Družini prijazno podjetje

Družina je človekovo veliko bogastvo, hkrati pa je tudi delo pomembna vrednota. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja postaja v današnjem času vse bolj pomembno vprašanje. V naši organizaciji se zavedamo, da k uspešnemu delu prispeva tudi zadovoljstvo, pripadnost, motiviranost zaposlenih. Zavedamo se, da k dobro opravljenemu delu pripomorejo tudi urejene družinske obveznosti.
Ukrepi Družini prijaznega podjetja VDC POLŽ Maribor so dodatne možnosti, ki jih kot delodajalec nudimo zaposlenim, z namenom čim boljšega počutja in večjega zadovoljstva. Zaposleni lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. V zavodu imamo aktivnih 26 ukrepov.
V letu 2015 smo prejeli sklep o podaljšanju polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

  • almira-catovic_amerika_facebook-1
  • almira-catovic_amerika_facebook-81
  • almira-catovic_amerika_facebook-36
  • almira-catovic_amerika_facebook-14
  • almira-catovic_amerika_facebook-7
  • 20170607_173610
  • 20170607_163719

Heading

Heading

2015

Maja smo organizirali kulturno-kulinarični dogodek Greš na kavo?, ki se ga je udeležilo okoli 200 udeležencev. Oktobra smo prejeli Listino...

2014

Pričeli smo z vpeljevanjem vseevropskega sistema kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning). V aprilu smo v Mariboru organizirali regijske igre...

2013

Januarja je začela delovati nova bivalna enota Maribor, na Pekrski 3A. Od novembra smo kot projektni partner sodelovali v dvoletnem...

2012

Sodelovali smo v mednarodnem projektu Extending Creative Practice. V maju smo pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

2009-2011

Med letoma 2009 in 2011 smo kot partner sodelovali v mednarodnem projektu NQF Inclusive. 11. maja 2011 smo na atletskem...

2008

Aprila smo pretežni del dejavnosti varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji v Mariboru in sedež zavoda preselili v nove,...

2007

Stanovalci so se iz stanovanja v Regentovi ulici preselili v stanovanjsko skupino v Rušah. Oktobra je na Maistrovi ulici 5,...

2006

V oktobru smo pričeli z vodenjem dvoletnega mednarodnega projekta Happy Farm in ga uspešno zaključili leta 2008. Novembra smo otvorili...

2004

Januarja sta se v VDC POLŽ Maribor priključili VDC Mravlja Lenart in VDC Slovenska Bistrica. Septembra je v Rušah pričela...

1998

Julija je bila ustanovljena prva stanovanjska skupina na Ljubljanski ulici 52 v Mariboru. V njej je dom dobilo 9 stanovalcev.