Se nam želite pridružiti? Na voljo so enote v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju.
Veseli bomo vaše družbe.

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (PDF / Word)

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (PDF / Word)

 

Prošnji za vključitev v VVZ priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje (PDF / Word) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni.

 

Prošnji za vključitev v institucionalno varstvo priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje (PDF / Word) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,

5. izjavo o načinu plačila storitve.