Kot nosilec projekta ali projektni partner izvajamo nacionalne in mednarodne projekte, usmerjene v izboljšanje storitev za uporabnike socialnega varstva in za dvig kakovosti dela z njimi.
Če želite v okviru projektov z nami sodelovati, nam to sporočite na telefonsko številko 02 320 68 50 ali 041 762 806, na naslov Park mladih 4, Maribor, ali na e-naslov vdc.polz@vdcpolz.si

Poklicno izobraževanje za ranljive skupine

logo - EQF meets ECVET  image002 eu_flag_llp_en-01

Mednarodni projekt EQF meets ECVET (2013 – 2015) je bil namenjen akreditaciji in certificiranju osnovnega poklicnega izobraževanja za ranljive ciljne skupine, preko nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ter pripravi učnih izidov za posamezni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na ravni nacionalnega ogrodja kvalifikacij, na 1. ali 2. stopnji.

disclaimer:
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Širjenje kreativnih praks

V letu 2012 smo sodelovali v mednarodnem projektu Razširitev kreativnih praks – Extending Creative Practice. Na delavnicah z naslovom Digitalno pripovedovanje video zgodb smo posameznikom, v različnih starostnih obdobjih, omogočili usvajanje računalniških znanj.

Pridobivanje znanja in zaposlitve

V letu 2011 smo sodelovali v mednarodnem projektu Make – Measures for achieving knowledge and employment (http://www.adam-europe.eu/prj/7268/project_7268_en.pdf). Udeležili smo se 5-dnevnega usposabljanja s področja osebnega in socialnega razvoja osipnikov »Training course for mentors« in sodelovali pri aktiviranju 12 mladih oseb iz Podravja. Omogočili smo jim pridobivanje izkušenj v konkretnih delovnih okoljih.

Osnovno poklicno izobraževanje za ranljive skupine

Logotip_nqf inclusive

Namen mednarodnega projekta NQF Inclusive (2009 – 2011) je bil priprava kataloga standardov v okviru evropskega ogrodja kvalifikacij. Projekt NQF Inclusive je bil leta 2011 nominiran za avstrijsko nagrado za izobraževanje odraslih v kategoriji Inovacije 2011.

Spodbujanje ekološkega kmetovanja

Logotip_happy farm

Namen mednarodnega projekta HAPPY FARM (2006 – 2008) je bilo iskanje novih oblik zaposlovanja za težje zaposljive ciljne skupine, nudenje rekreacijske in izobraževalne vsebine, spodbujanje ekološkega kmetovanja in zdrav način življenja.