INSTITUCIONALNO VARSTVO

Uporabniki v okviru institucionalnega varstva živijo običajno družinsko življenje. Opravljajo gospodinjska dela, učijo se skrbeti zase, nakupujejo v trgovini in vrtnarijo ter z ostalimi vsakodnevnimi aktivnostmi razvijajo samostojnost. Institucionalno varstvo je organizirano v stanovanjski in bivalni skupini.

Prosti čas

Prosti čas načrtujemo skupaj s stanovalci in je namenjen sprostitvi, hobijem in rekreaciji. Hodimo na izlete, organiziramo piknike, praznovanja in delavnice, ki jih navezujemo na letne čase, praznike in kulturno izročilo. Obiskujemo kulturne prireditve, sodelujemo z različnimi institucijami in društvi. V okviru projektnega dela skrbimo za medgeneracijsko povezovanje, spoznavanje naših krajev in običajev.

Tabela planiranih prostočasnih aktivnosti za mesec december 2018 - Stanovanjska skupina Maribor

Tabela planiranih prostočasnih aktivnosti za mesec december 2018 - BE MB - hiša 1

Tabela planiranih prostočasnih aktivnosti za mesec december 2018 - BE MB - hiša 2

Zdravstveno varstvo

Zdravstvena nega in oskrba močno vplivata na zdravje in življenje ljudi. Z interdisciplinarnim timom sledimo potrebam posameznega uporabnika in izvajamo prilagojeno zdravstveno nego.

Obvestilo o pritožbeni poti

Zakon o pacientovih pravicah

Pridružite se nam!