VODI ME,
DA USPEM SAM.

Varstveno delovni center Polž

VDC POLŽ Maribor smo javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Uporabnikom smo opora pri socialnem vključevanju in krepitvi samostojnosti, omogočamo jim varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.


NAŠA PONUDBA

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

V okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji razvijamo lastni program s ponudbo različnih izdelkov in storitev, preizkušamo pa se tudi v delih izven VDC-ja.


PRIDRUŽI SE NAM.

Na voljo so enote v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Veseli bomo vaše družbe.

O NAS

ZEMLJEVID ENOT

POLŽEVE NOVICE


POLŽEVE ENOTE


Enota Park Mladih


Park mladih 4
2000 Maribor


02 320 86 50, 041 762 806


vdc.polz@vdcpolz.si

CENTER LOKALNE PONUDBE

VEČ O PROJEKTU


Vodilni partner
Varstveno delovni center Polž Maribor
Partner v projektu:
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.
Partner v projektu:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih Goric


 


BRATI RAZUMETI – LAHKO BRANJE

VEČ O PROJEKTU


Projekt Brati, razumeti - lahko branje je financiran s strani LAS Drava. Projekt je usmerjen v učenje, ozaveščanje o vsebinah, ki so zapisana v tehniki lahkega branja. Bralna pismenost pomeni zmožnost razumevanja, kritičnega, vrednotenja in uporabe besedil ter izražanje mnenja o prebranem; branje z razumevanjem je vrednota.

Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice - Agatin čarobni plašč

VEČ O PROJEKTU


Operacija Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice - Agatin čarobni plašč rešuje izzive v osrčju Slovenskih goric, kot na primer trajno in sonaravno povezovanje ter razvoj podjetništva z novimi inovativnimi produkti v večnamenski infrastrukturi in z izvedenimi ukrepi na področju varovanja okolja.

Pilotni projekt »S teboj lahko…«

VEČ O PROJEKTU


V sklopu projekta bomo razvili, preizkusili in zagotovili storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevali k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočen vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočili, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oz. skupnosti. Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico. Pomoč pri razvoju in preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov ter oblikovanju in širjenju mreže izvajalcev nam bo v Zasavski regiji nudil VDC Zagorje ob Savi.×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.