VODI ME,
DA USPEM SAM.

Varstveno delovni center Polž

VDC POLŽ Maribor smo javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Uporabnikom smo opora pri socialnem vključevanju in krepitvi samostojnosti, omogočamo jim varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.


NAŠA PONUDBA

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

V okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji razvijamo lastni program s ponudbo različnih izdelkov in storitev, preizkušamo pa se tudi v delih izven VDC-ja.


PRIDRUŽI SE NAM.

Na voljo so enote v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Veseli bomo vaše družbe.

O NAS

ZEMLJEVID ENOT

POLŽEVE NOVICE


POLŽEVE ENOTE


Enota Park Mladih


Park mladih 4
2000 Maribor


02 320 86 50, 041 762 806


vdc.polz@vdcpolz.si

CENTER LOKALNE PONUDBE

VEČ O PROJEKTU


Vodilni partner
Varstveno delovni center Polž Maribor
Partner v projektu:
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.
Partner v projektu:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih Goric


 


Gasilsko vozilo za zveze GVZ-1 - vozilo za vse - Ukrep LEADER (19.2)

VEČ O PROJEKTU


Akronim operacije: GVZ-1 - VOZILO ZA VSE
Celotna vrednost operacije: 25.631,14 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 18.156,97 (EKSRP)
Nosilec operacije: GASILSKA ZVEZA LENART
Partnerja v operaciji:
- Varstveno delovni center POLŽ Maribor, enota Lenart
- TBP tovarna bovdenov in plastike d. d.
Cilj operacije: nabava vozila GVZ – 1 – vozila za vse, s katerim želimo poleg povečane operativne sposobnosti naših gasilskih enot prispevati k krepitvi dobrin in kakovostnih medsebojnih odnosov znotraj GZ Lenart. V preteklosti in sedanjosti smo priča številnim manjšim in zlasti večjim intervencijam, v katerih nam dejanska situacija dokazuje in kaže, da smo gasilci našega območja lahko učinkoviti le, če smo enotni – povezani v eno zvezo, brez lokalnih meja. Vse naše dosedanje delo in vloženi napori, tako z naše strani, kot tudi s strani društev in lokalnih skupnosti, nam to potrjujejo. Gasilci GZ Lenart potrebujemo zvezo, da lahko ohranjamo raven dela z mladino, članicami, gasilskimi veterani. Vztrajno in kakovostno delo na vseh naštetih področjih prinaša dober končni rezultat – dovolj veliko število strokovno usposobljenih in psihofizično ustrezno pripravljenih operativnih gasilcev.

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

BRATI RAZUMETI – LAHKO BRANJE

VEČ O PROJEKTU


Projekt Brati, razumeti - lahko branje je financiran s strani LAS Drava. Projekt je usmerjen v učenje, ozaveščanje o vsebinah, ki so zapisana v tehniki lahkega branja. Bralna pismenost pomeni zmožnost razumevanja, kritičnega, vrednotenja in uporabe besedil ter izražanje mnenja o prebranem; branje z razumevanjem je vrednota.

Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice - Agatin čarobni plašč

VEČ O PROJEKTU


Operacija Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice - Agatin čarobni plašč rešuje izzive v osrčju Slovenskih goric, kot na primer trajno in sonaravno povezovanje ter razvoj podjetništva z novimi inovativnimi produkti v večnamenski infrastrukturi in z izvedenimi ukrepi na področju varovanja okolja.

Pilotni projekt »S teboj lahko…«

VEČ O PROJEKTU


V sklopu projekta bomo razvili, preizkusili in zagotovili storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevali k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočen vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočili, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oz. skupnosti. Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico. Pomoč pri razvoju in preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov ter oblikovanju in širjenju mreže izvajalcev nam bo v Zasavski regiji nudil VDC Zagorje ob Savi.×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.