Vodi me,
da uspem

Uporabnikom nudimo kakovostno socialno vključevanje,
delovno aktivno življenje, osebni razvoj in kakovostno preživljanje prostega časa.

Uporabnikom nudimo kakovostno socialno vključevanje, delovno aktivno življenje, osebni razvoj in kakovostno preživljanje prostega časa.

Dogaja se

V naših varstveno delovnih centrih in bivalnih enotah, se vedno dogaja.

vzorec_oranzen_polz

Spoznajte nas

Delujemo kot javni socialno varstveni zavod z enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah, Šentilju in Bohovi. Izvajamo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, institucionalnega varstva odraslih ter socialnega vključevanja invalidov.

vzorec_oranzen_polz

Spoznajte nas

Delujemo kot javni socialno varstveni zavod, z enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah, Šentilju in Bohovi. Izvajamo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, institucionalnega varstva ter socialnega vključevanja invalidov.

Projekti

Kot nosilec projekta ali projektni partner izvajamo nacionalne in mednarodne projekte, usmerjene v izboljšanje storitev za uporabnike socialnega varstva in dvig kakovosti dela z njimi.

vzorec_oranzen_polz

“V VDC POLŽ sem rad prostovoljec, ker se veliko naučim o ljudeh in pa ker vsako leto spoznam kakšnega novega prijatelja” – Nik

Izobražujemo ne le uporabnike, tudi splošno javnost.

Prostovoljci z izvajanjem aktivnosti na področju kulture, športa in zabave prispevajo k razvoju sposobnosti in kakovostni izrabi prostega časa naših uporabnikov.

Si želiš novih kariernih izzivov v dinamičnem okolju?

projekti - logotipi
projekti - logotipi