Agatin čarobni plašč

Operacija Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice – Agatin čarobni plašč rešuje izzive v osrčju Slovenskih goric, kot na primer TRAJNO in SONARAVNO povezovanje ter RAZVOJ podjetništva (predvsem na področju turizma, ekologije – recikliranja tekstila, plesnega in jahalnega športa, kulture in društvenih dejavnosti) z novimi inovativnimi produkti v večnamenski infrastrukturi in z izvedenimi ukrepi na področju varovanja okolja (ponovna uporaba tekstila predvsem iz naravnih materialov in okolju prijaznih čistil s pomočjo varčnih pripomočkov).

Operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Poleg nosilnega partnerja VDC POLŽ Maribor pri izvedbi sodelujejo še trije partnerji:

RDEČA NIT, PROIZVODNJA IN IZOBRAŽEVANJE, MAGDA LEŠ, S.P.

DRUŠTVO OVTAR SLOVENSKIH GORIC

KONJENIŠKO DRUŠTVO »SLOVENSKE GORICE« LENART

Skupna vrednost operacije znaša: 49.569,72

Sofinanciranje iz sredstev ESRR: 32.443,70 €

Operacija traja 6 mesecev in se zaključuje 30. 9. 2019

CILJI OPERACIJE

Poglavitni cilj operacije je varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, poleg tega cilja pa ima operacija pozitivne učinke tudi na ostale cilje SLR, ki so navedeni v vlogi (ustvarjanje trajnostnih delovnih mest z aktiviranjem lokalnih potencialov, inovativni pristop, novi produkti in storitve na območju LAS, zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme, krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja).

Vse aktivnosti za dosego ciljev in kazalnikov operacije so se izvajale v eni fazi:

– ureditev maneže in lesenega odra na ŠRC Polena (Konjeniško društvo »Slovenske Gorice« Lenart),

– vzpostavi se sodelovanje s partnerji, zunanjimi izvajalci in s ponudniki (dnevi odprtih vrat),

– usposobi se kader v okviru 3 programov usposabljanj:

  • šiviljstvo (kreativne delavnice 3×3 ure – VDC POLŽ s partnerjem: Rdeča nit, Magda Leš, s.p.),
  • razvoj socialnega podjetništva s praktičnim primerom, šiviljstvo tekstilnih izdelkov in pranje tekstila na naravi prijazen način (dvodnevna izobraževalna delavnica v trajanju 5 ur – VDC Polž z zunanjim izvajalcem) in
  • izvajanje terapije s konjem (20 ur – Konjeniško društvo »Slovenske gorice« Lenart z zunanjim izvajalcem) na ŠRC Polena.

– tekstilno kreativne delavnice,

– gibalne delavnice (terapija s konjem) in

– javni dogodki na temo inovativnega šiviljstva z eko pralnico,

– razširitev Ovtarjeve ponudbe z novimi produkti in s pomočjo tržne turistične blagovne znamke »Slovenske gorice preprosto čudovite«,

– izdelava in trženje tekstilnih izdelkov iz naravnega – lahko tudi že uporabljenega – materiala v povezavi z zgodovinsko lokalno kulturno dediščino: Agatin čarobni plašč zajema promocijsko žensko in moško obleko: srajca, hlače, krilo in dodatki,

– izdelava šiviljskega priročnika na temo »Šiviljstvo in pranje tekstilnih izdelkov na naravi prijazen način« (200 kosov) in

– izdelava promocijskega letaka (500 kosov) berljivega tudi na spletu in preko mobilnih naprav (VDC POLŽ Maribor z zunanjim izvajalcem),

– javnost bo obveščena tudi s pomočjo promocijskega materiala (VDC POLŽ Maribor z zunanjimi sodelavci ter preko objav na spletu in družbenih socialnih omrežjih – (Društvo Ovtar in vsi ostali partnerji z zunanjimi izvajalci v času celotne operacije),

– promocijski film (5 do 7 min)