Lahko branje in rekreacija za vse

Lahko branje in rekreacija za vse

Z inovativnimi besedili in prilagojenimi informacijami, želimo prispevati  k lažjemu vključevanju v okolje, dostopnejši rekreaciji in dostopnejšim in razumljivim informacijam za osebe s težavami branja.

Pilotni projekt “S teboj lahko”

Pilotni projekt - S teboj lahko

Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja za opolnomočen vstop invalidov v družbo.

Center lokalne ponudbe

Center lokalne ponudbe

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart vzpostavi delovanje Centra lokalne ponudbe s ponudbo produktov iz okolice Slovenskih goric.

Brati razumeti – lahko branje

Namen projekta je vzpostaviti trajno in sonaravno povezovanje, sodelovanje, pospeševanje,  ozaveščanje ter razvoj novih tehnik in prilagoditev različnih gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki.

Agatin čarobni plašč

Poglavitni cilj operacije je varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Projekt Vključujemo in aktiviramo

Na priloženi spletni povezavi Javne agencije za knjigo RS lahko v letu 2018 spremljate aktivnosti naših uporabnikov v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo ter utrinke iz ponedeljkovih projektnih srečanj z umetniki in strokovnjaki s področja kulture.

Projekt “Lahko branje”

V okviru »Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist 2016-2018« smo na povabilo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pristopili k projektu »Lahko branje«,  kjer so naši uporabniki  preizkušali nastajajoča lahko berljiva besedila. Naše mentorice in študentke Pedagoške fakultete so se ob strokovni podpori usposabljale za snovanje besedil lahkega branja. V neposredno uporabo smo uvedli gradivo »Varnost […]

Poklicno izobraževanje za ranljive skupine

Mednarodni projekt EQF meets ECVET (2013 – 2015) je bil namenjen akreditaciji in certificiranju osnovnega poklicnega izobraževanja za ranljive ciljne skupine, preko nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ter pripravi učnih izidov za posamezni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na ravni nacionalnega ogrodja kvalifikacij, na 1. ali 2. stopnji. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.Vsebina […]

Širjenje kreativnih praks

V letu 2012 smo sodelovali v mednarodnem projektu Razširitev kreativnih praks – Extending Creative Practice. Na delavnicah z naslovom Digitalno pripovedovanje video zgodb smo posameznikom, v različnih starostnih obdobjih, omogočili usvajanje računalniških znanj.