Lahko branje in rekreacija za vse

NAZIV OPERACIJE: LAHKO BRANJE IN DOSTOPNA REKREACIJA ZA RANLJIVE SKUPINE NA ŠIRŠEM OBMOČJU SLOVENSKE BISTRICE.

AKRONIM OPERACIJE: LAHKO BRANJE IN REKREACIJA ZA VSE

NOSILNI PARTNER JE: VDC POLŽ MARIBOR, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Odgovorna oseba: Direktorica mag. Jasmina Breznik

Vodja projekta in kontaktna oseba: Sabina Petek, prof.def.: Tel.: 02 8180940

Tel.: 02/818 09 40, GSM: 031 309 950

OPERACIJA SE IZVAJA NA OBMOČJU: LAS DOBRO ZA NAS, zlasti na širšem območju Slovenske Bistrice, k sodelovanju pa bodo preko podpornih organizacij in z obvestili v medijih za splošno javnost vabljeni tudi prebivalci iz drugih urbanih območij (naselij): Makole, Poljčane, Rače- Fram.

DELEŽNIKI V OPERACIJI NA LOKALNI RAVNI SO: zaposleni, uporabniki, člani društva- upokojenci, strokovnjaki za področje rekreacije in lahkega branja.

CILJI IN UKREPI, KI JIH ZASLEDUJE OPERACIJA:

Operacija sledi ciljem tematskih področij, opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dobro za nas, zlasti ciljem varstvo okolja in ohranjanje narave ter povečana vključenost ranljivih skupin v okolje.

Ključni ukrep, ki mu operacija sledi je Razvoj, povezovanje in promocija programov za pospeševanje vključevanja ranljivih skupin v družbo in na trg dela.

AKTIVNOSTI IN KAZALNIKI:

  • Operacijo Lahko branje in dostopna rekreacija za ranljive skupine na širšem območju Slovenske Bistrice (kratek naziv: Lahko branje in rekreacija za vse) smo zasnovali in izvajamo z namenom, da bi na celotnem območju LAS DOBRO ZA NAS vzpostavili trajno in sonaravno povezovanje, sodelovanje in pospeševali razvoj novih prilagoditev gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki v skladu z Evropskimi smernicami za lahko berljiva in razumljive ter dostopne informacije za osebe, ki težje berejo. S tem želimo prispevati in omogočati lažje in večje vključevanje ranljivim skupinam.

Z inovativnimi besedili in prilagojenimi informacijami v Lahkem branju, ki jih bomo zbrali v informativno izobraževalnem PRIROČNIKU  »REKREACIJA ZA VSE – LAHKO BRANJE«,  želimo prispevati  k lažjemu vključevanju v okolje, dostopnejši rekreaciji in dostopnejšim in razumljivim informacijam za osebe s težavami branja. Besedila bodo preizkusili in testirali pred tiskom tudi uporabniki VDC. Priročnik bo izdan v tiskani obliki na recikliranem papirju formata B5  in dostopen tudi v digitalni obliki.

  • Za širšo promocijo zdravja in varstva okolja bomo v operaciji izdelali še VADBENE REKVIZITE IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV ob sodelovanju uporabnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju ob povezovanju z okoljem. V ta namen bo nabavljena tudi nova oprema za obdelavo in recikliranje rabljenih debelejših materialov (industrijski šivalni stroj in komplet drobnega ročnega orodja).
  • Za dosego večje vključenosti na gibalnem in rekreativnem področju se bo na enoti VDC Slovenska Bistrica dopolnila tudi oprema s pripomočki za vadbo in sprostitev (MOTOmed LOOP Light (R+N), klop z drogom, komplet miza s klopmi), ki bo omogočala večje vključevanje tudi težje gibljivim osebam. Iz projektnih sredstev bo dopolnjena še oprema za delo na daljavo za lažje vključevanje uporabnikov pri preskušanju besedil lahkega branja.
  • Operacija bo zaključena do 30. 8. 2023. Zaključek bomo predhodno obeležili 24. 8. 2023 z novinarsko konferenco, pogostitvijo iz ekološke pridelave s promocijo ekološkega pridelovalca in promocijo nove informativno izobraževalne PUBLIKACIJE V LAHKEM BRANJU »REKREACIJA ZA VSE«.  

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

EU skladi – Evropska kohezijska politika

Rekreacija za vse, lahko branje – COBISS.SI-ID 156964867

Lahko branje in rekreacija za vse (ppt) – Stepinškovo strokovno posvetovanje 30. maj 2023