Na vsebino

Novice

28 jan

Št.: 9000-1/2022-1

Datum: 26. 1. 2022

Spoštovani člani sveta zavoda,

v skladu z 19. členom Statuta VDC POLŽ Maribor in 5. členom poslovnika sveta zavoda VDC POLŽ Maribor sklicujem 11. redno sejo sveta zavoda VDC POLŽ Maribor, ki bo potekala v ponedeljek, 31. 1. 2022, ob 15:30 uri, v večnamenskem prostoru VDC POLŽ Maribor, Park mladih 4 v Mariboru.

Dnevni red:

 1. Potrditev sklepčnosti in dnevnega reda
 2. Pregled zapisnika predhodne seje sveta zavoda
 3. Sprejem sprememb Statuta VDC POLŽ Maribor
 4. Sprejem Pravilnika o zaposlitvenem programu in nagrajevanju uporabnikov
 5. Sprejem sprememb Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor
 6. Poročilo o popisu sredstev na dan 31. 12. 2021
 7. Obravnava pritožbe v zvezi z neizvajanjem športnih in drugih aktivnosti v VDC POLŽ
 8. Potrditev letnega dopusta za direktorico zavoda za leto 2022
 9. Aktualne informacije, predlogi, pobude in vprašanja

V primeru, da se vabilu seje ne morete udeležiti, svojo odsotnost sporočite tajništvu zavoda, na tel. št. 02 320 86 50.

S spoštovanjem,

Martin Benko

                                                                                                                           predsednik sveta zavoda

Priloge (gradivo za člane SZ):

 • obrazložitev in predlogi sklepov,
 • Statut VDC POLŽ Maribor (predlog sprememb),
 • Pravilnik o zaposlitvenem programu in nagrajevanju uporabnikov (predlog sprememb),
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor (predlog sprememb),
 • Poročilo o popisu sredstev na dan 31. 12. 2022,
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2022,
 • Pritožba v zvezi z neizvajanjem športnih in drugih aktivnosti.

Vabljeni: člani SZ, mag. Jasmina Breznik, Marjetka Furlan, Blaž Kosi.

V  vednost: člani SZZU, predsednica sindikata VDC POLŽ Maribor, enote VDC POLŽ Maribor, objaviti na spletni strani VDC POLŽ.

18 jan

Spoštovani uporabniki, svojci,

Kljub našemu trudu in doslednemu upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19, imamo od včeraj, 17. 1. 2022, potrjene okužbe tudi v našem zavodu. Zaenkrat so okužbe locirane v enotah: Stanovanjska skupina Maribor, Bivalna enota Maribor, Rapočeva in Park mladih.

Pri uporabnikih in zaposlenih, kjer je prišlo do okužbe, bolezen zaenkrat poteka v blagi obliki.

Poleg ukrepov za preprečevanje okužb, ki smo jih doslej že izvajali, smo takoj pričeli izvajati tudi vse dodatne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti uporabnikov in zaposlenih ob pojavu okužbe.

Vse svojce uporabnikov, katerih stiki bi lahko bili tvegani za prenos okužbe, smo osebno/telefonsko obvestili. Tako vas bomo obveščali tudi v prihodnje.

Bodite pozorni na morebitni pojav simptomov. V kolikor se simptomi pojavijo, se samoizolirajte in kontaktirajte izbranega zdravnika. Svetujemo pa tudi samotestiranje uporabnikov doma. Prosimo, da nas v primeru okužbe obvestite, saj bomo le s skupnimi močmi in sodelovanjem lažje prešli to zahtevno obdobje, da bo življenje in delo v VDC-ju znova nemoteno potekalo.

Dodatne informacije lahko pridobite pri strokovnih delavkah po enotah.

Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje, strpnost in sodelovanje.

Ohranjajmo zdravje.

 

 

mag. Jasmina Breznik

v. d. direktorice

24 dec

Želimo vam vesele božično novoletne praznike in srečno ter uspešno novo leto 2022.

Novoletno voščilo 2021

04 dec
Po malih korih z jasnimi cilji nastajajo lepi dekorativni izdelki… Že poleti smo pričeli z nabiranjem naravnega materiala, oblikovanjem dekorativnih dodatkov in osnov za venčke. Sedaj pa v delavnicah po naročilu nastajajo lični venčki dobrodošlice za vrata, namizni in nagrobni praznični venčki. Venčki so po ceni od 6 € do 8 €. Osnove za venčke po ceni od 1 €…