Na vsebino

Projekti

Lahko branje in rekreacija za vse

Lahko branje in rekreacija za vse 

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

 

NAZIV OPERACIJE: LAHKO BRANJE IN DOSTOPNA REKREACIJA ZA RANLJIVE SKUPINE NA ŠIRŠEM OBMOČJU SLOVENSKE BISTRICE.

AKRONIM OPERACIJE: LAHKO BRANJE IN REKREACIJA ZA VSE

 

NOSILNI PARTNER JE: VDC POLŽ MARIBOR, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Odgovorna oseba: Direktorica mag. Jasmina Breznik

Vodja projekta in kontaktna oseba: Sabina Petek, prof.def.: Tel.: 02 8180940

 

OPERACIJA SE IZVAJA NA OBMOČJU: LAS DOBRO ZA NAS, zlasti na širšem območju Slovenske Bistrice, k sodelovanju pa bodo preko podpornih organizacij in z obvestili v medijih za splošno javnost vabljeni tudi prebivalci iz drugih urbanih območij (naselij): Makole, Poljčane, Rače- Fram.

 

DELEŽNIKI V OPERACIJI NA LOKALNI RAVNI SO: zaposleni, uporabniki, člani društva- upokojenci, strokovnjaki za področje rekreacije in lahkega branja.

 

CILJI IN UKREPI, KI JIH ZASLEDUJE OPERACIJA:

Operacija sledi ciljem tematskih področij, opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dobro za nas, zlasti ciljem varstvo okolja in ohranjanje narave ter povečana vključenost ranljivih skupin v okolje.

Ključni ukrep, ki mu operacija sledi je Razvoj, povezovanje in promocija programov za pospeševanje vključevanja ranljivih skupin v družbo in na trg dela.

AKTIVNOSTI IN KAZALNIKI:

  • Operacijo Lahko branje in dostopna rekreacija za ranljive skupine na širšem območju Slovenske Bistrice (kratek naziv: Lahko branje in rekreacija za vse) smo zasnovali in izvajamo z namenom, da bi na celotnem območju LAS DOBRO ZA NAS vzpostavili trajno in sonaravno povezovanje, sodelovanje in pospeševali razvoj novih prilagoditev gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki v skladu z Evropskimi smernicami za lahko berljiva in razumljive ter dostopne informacije za osebe, ki težje berejo. S tem želimo prispevati in omogočati lažje in večje vključevanje ranljivim skupinam.

Z inovativnimi besedili in prilagojenimi informacijami v Lahkem branju, ki jih bomo zbrali v informativno izobraževalnem PRIROČNIKU  »REKREACIJA ZA VSE - LAHKO BRANJE«,  želimo prispevati  k lažjemu vključevanju v okolje, dostopnejši rekreaciji in dostopnejšim in razumljivim informacijam za osebe s težavami branja. Besedila bodo preizkusili in testirali pred tiskom tudi uporabniki VDC. Priročnik bo izdan v tiskani obliki na recikliranem papirju formata B5  in dostopen tudi v digitalni obliki.

  • Za širšo promocijo zdravja in varstva okolja bomo v operaciji izdelali še VADBENE REKVIZITE IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV ob sodelovanju uporabnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju ob povezovanju z okoljem. V ta namen bo nabavljena tudi nova oprema za obdelavo in recikliranje rabljenih debelejših materialov (industrijski šivalni stroj in komplet drobnega ročnega orodja).
  • Za dosego večje vključenosti na gibalnem in rekreativnem področju se bo na enoti VDC Slovenska Bistrica dopolnila tudi oprema s pripomočki za vadbo in sprostitev (MOTOmed LOOP Light (R+N), klop z drogom, komplet miza s klopmi), ki bo omogočala večje vključevanje tudi težje gibljivim osebam. Iz projektnih sredstev bo dopolnjena še oprema za delo na daljavo za lažje vključevanje uporabnikov pri preskušanju besedil lahkega branja.
  • Operacija bo zaključena do 6. 2023. Zaključek bomo predhodno obeležili z novinarsko konferenco, pogostitvijo iz ekološke pridelave s promocijo ekološkega pridelovalca in promocijo

novega informativno izobraževalnega PRIROČNIKA  »REKREACIJA ZA VSE - LAHKO BRANJE«.