Osnovno poklicno izobraževanje za ranljive skupine

Namen mednarodnega projekta NQF Inclusive (2009 – 2011) je bil priprava kataloga standardov v okviru evropskega ogrodja kvalifikacij. Projekt NQF Inclusive je bil leta 2011 nominiran za avstrijsko nagrado za izobraževanje odraslih v kategoriji Inovacije 2011.