Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
E- TRGOVINE CENTER LOKALNE PONUDBE- krajše CLP

1. OSNOVNI PODATKI O PRODAJALCU V SPLETNI TRGOVINI:
Varstveno delovni center POLŽ Maribor, krajše VDC POLŽ Maribor je zavezanec za DDV, naša davčna številka je SI95649379,
TRR odprt pri NKBM, št. računa: SI56 011006030307576
Naslov: VDC POLŽ Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor.
Telefon: 02 320 86 50, faks: 02 320 86 58, mobi: 041 762 806, e-pošta: vdc.polz@vdcpolz.si
NASLOV SPLETNE TRGOVINE:
CENTER LOKALNE PONUDBE – CLP;
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart
Tel. št.: 0591 95 900
E-naslov: trgovina@vdcpolz.si.

2. PONUDBA IZDELKOV, CENE, NAROČILO, POSTOPEK NAKUPA, ROK DOBAVE IN PREVZEM:
PONUDBA IZDELKOV v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Cene artiklov so predstavljene kot maloprodajne cene in vsebujejo DDV, ne vsebujejo pa stroškov pošiljanja.
V primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo trgovec:
• kupcu to sporočil in ga obvestil o novi ceni; kupec ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti deloma ali v celoti ali pa potrditi naročilo po novi ceni;
• kupcu omogočil odstop od nakupa;
CENE izdelkov so v evrih (€) in že vključujejo DDV po 22% oziroma 9,5% za prehranske izdelke.

NAROČILA sprejemamo:
• PREKO E TRGOVINE- KOŠARICA,
• na osnovi naročilnice, ki mora vsebovati vse zakonsko določene elemente ter vrsto in število naročenih izdelkov,
• PREKO ELEKTRONSKE POŠTE.
Naročilo je sprejeto s povratno informacijo na vaš e-naslov.
ROK DOBAVE: 7-10 delovnih dni (v kolikor ni navedeno drugače) po potrditvi naročila, po potrjeni ponudbi ali po dogovoru na elektronski pošti: trgovina@vdcpolz.si.

NAČIN DOBAVE/ DOSTAVA:
Trgovec bo naročene izdelke dostavil kupcu v dogovorjenem roku na naslov, ki ga navede kupec. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.o.o..
Trgovec pa si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.
V kolikor ni drugače dogovorjeno, fizičnim in pravnim osebam pošiljamo izdelke po pošti in jim zaračunavamo poštnino:
STROŠEK POŠTNINE za vse pakete znaša 4,99€, razen za nakup vizitk (do 5 vizitk), kjer poštnina znaša 1,49€ .
Poštnina se prišteje k končni ceni vašega naročila in je vidna na računu.
Vsem strankam omogočamo tudi brezplačni prevzem naročenega blaga v poslovalnici CENTRA LOKALNE PONUDBE –CLP Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart.

NAČINI PLAČILA:
Trgovec kupcu mogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
• po povzetju ob dostavi; v tem primeru dodatni strošek 1€.
• po predračunu z nakazilom kupnine na transakcijski račun trgovca. V tem primeru trgovec naročilo pošlje šele po prejemu plačila.

IZDAJA RAČUNA: Račun ali predračun posredujemo po elektronski pošti. Ob dostavi naročenih izdelkov kupcu pošljemo tudi račun v papirnati obliki.
Za podjetja po potrebi poslujemo tudi z e- računom.
V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene izdelke ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost svojih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede podatkov na izdanih računih ne upoštevamo.

POSTOPEK NAKUPA
Naročila sprejemamo preko spletne trgovine ali preko e-poštnega sporočila.
Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe:
V postopku nakupa so kupcu na voljo naslednji tehnični koraki:
• prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik že predhodno oblikoval uporabniški račun;
• iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
• izbor izdelka za nakup;
• dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
• določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
• pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom;
• izbor načina dostave izdelka;
• izbor načina plačila;
• pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
• potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

TEHNOLOŠKA SREDSTVA, KI OMOGOČAJO PREPOZNAVANJE IN POPRAVLJANJE NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA
Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
• vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
• vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
• spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
• odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
• obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).
Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
• spreminja izbrani način dostave izdelka;
• spreminja izbrani način plačila ter
• pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

ODSTOP OD NAKUPA je skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov za fizične osebe, ki opravijo nakup na daljavo mogoč v sedmih dneh (velja za prehrambne izdelke) oziroma štirinajstih dneh (za vse ostale izdelke) od dneva dobave naročenega blaga. Odstop izvedejo tako, da na e-naslov clp.lenart@vdcpolz.si sporočijo, da odstopajo od nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe s sporočilom na prej navedeni e-naslov, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v sedmih dneh (velja za prehrambne izdelke) oziroma štirinajstih dneh (za vse ostale izdelke), po poslanem sporočilu. Odstop brez pojasnila in objektivnega vzroka ni mogoč za artikle, ki jim je v tem času potekel rok ali jim poteče rok do datuma vračila (prehrambni izdelki s krajšim rokom trajanja). V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, in originalni embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

3. GARANCIJA
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.
Prehranski izdelki imajo rok uporabe, ki je razviden na embalaži izdelka.

4. ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ KUPCEM:

25.b člen ZVPot
Podjetje mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti naslednje informacije, če niso jasne že iz okoliščin:
1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;
2. firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;
11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

43.b člen ZVPot
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 25.b člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:
1. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;
2. naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;
3. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
4. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom tega zakona , skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;
5. navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
6. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
7. stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena tega zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a 43.č člena tega zakona ;
8. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
9. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
10. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
11. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno.
Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

43.c člen ZVPot
Preden pogodba, ki se sklepa na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, zavezuje potrošnika k plačilu, podjetje jasno in v vidni obliki potrošnika opozori na informacije iz 1., 3., 4. in 9. točke prvega odstavka 25.b člena ter 10. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 43.b člena tega zakona preden potrošnik odda naročilo.

5. KUPOPRODAJNA POGODBA
Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku v računalniku trgovca in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajno pogodbo lahko kupec dobi tudi v papirni obliki kot račun.
Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.
Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za kupca.

6. REKLAMACIJA/ VRAČILO IZDELKOV
Reklamacije se rešujejo preko spodnjega kontakta in izpolnjenega obrazca:
KONTAKT: CENTER LOKALNE PONUDBE – CLP;
ZA SPLETNO TRGOVINO, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart
Tel. št.: 0591 95 900
E-naslov: trgovina@vdcpolz.si.

OBRAZEC ZA REKLAMACIJO/ VRAČILO / Obvezno je izpolniti vsa polja/obrazec kopirsajte in posredujte preko elektronske pošte/ osebno v CLp ali po redni pošti
Številka naročila:
Datum naročila:
Datum prejema blaga:
Način prejema blaga /pošta/ osebni prejem:
Način plačila:
Podatki izdelku, ki ga želite vrniti:
Naziv izdelka ____________________________ Količina:________________________________
Podatki stranke:
Ime in priimek ali naziv podjetja naročnika izdelka:
Naslov:
Telefonski kontakt:
Elektronski naslov:
Vrsta vračila obkrožite in pojasnite:
– Poškodba artikla/embalaže pri dostavi: se uveljavlja pri pošti Slovenije/ pri prodajalcu CLP
__________________________________________________________________________________
– Poškodovan artikel, ki se uveljavlja pri CLP. Navedite za kakšno poškodbo gre: __________________________________________________________________________________
– Napačni artikli v pošiljki ali nepopolna pošiljka, pojasni, opiši:
_________________________________________________________________________________
– Vračilo izdelka- drugi razlogi:
__________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________________________________
V primeru vračila izdelka (odstopa od pogodbe) ali zamenjave mora kupec vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini.
– Če izdelek ne izpolnjuje pogojev za zamenjavo, si pridržujemo pravico do odškodnine oziroma vračilo izdelka, katerega stroške krije kupec.
– Obrazcu je potreba priložiti KOPIJO RAČUNA.
KRAJ IN DATUM: PODPIS STRANKE:

STVARNA NAPAKA (37.člen ZVPot)
V primeru vračila izdelka zaradi stvarne napake kupec izpolni zgoraj priložen obrazec za reklamacijo in vračilo izdelka. Obrazec pošljete preko elektronske pošte, prinesete osebno ali po redni pošti.
Dosegljivi smo za vprašanja tudi na delovne dni od ponedeljka do petka med 8.00 do 14.00 na:
Tel. št.: 0591 95 900. Po telefonu ali elektronki pošti se kupec dogovori s prodajalcem o načinu vračila s izdelka (osebno v CLP, po pošti, prevzem s strani prodajalca na dogovorjenem mestu)
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna:
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Uradni list RS, št. 98/2004 z dne 9. 9. 2004: 37. člen ZVPot
Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14: ZVPot-NPB9
Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15: ZVPot-NPB10
NAPAČNI ARTIKLI V POŠILJKI ALI NEPOPOLNA POŠILJKA
Prav tako v teh primerih Izpolnite in pošljite priložen obrazec in nas kontaktirajte po elektronski pošti ali telefonu.

POŠKODBA ARTIKLA PRI DOSTAVI
Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)
Če vam je naročilo dostavila Pošta Slovenije
Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko sami vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. V primeru, da boste postopek sprožili sami, to storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke na vašo matično Pošto, ki vam je artikel dostavila.
Na Pošti je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino.
V primeru, da poškodbo artikla pri dostavi uveljavljate preko CLP , prav tako izpolnite priložen obrazec za reklamacijo in vračilo. S trgovcem se dogovori o načinu vračila pošiljke v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil. Trgovec bo skupaj z distributerjem pošte Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

7. VARSTVO OTROK
Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljivi za otroke.
Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

8. ODGOVORNOST
Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo trgovec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.
Čeprav se trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja.
V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije, izpolniti reklamacijski obrazec in mora nemudoma na prvi delovni dan obvestiti trgovca. Trgovec si bo prizadeval, da se reklamacija ob sodelovanju s pošto čim prej reši.

9. IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV
Vse informacije na straneh spletne trgovine VDC POLŽ MARIBOR- CENTER LOKALNE PONUDBE so zgolj informativnega značaja in nikakor ne nadomeščajo nasvetov zdravnika, farmacevta ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako niso nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.
Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi posameznega izdelka so zgolj informativne narave in niso bili potrjeni s strani Evropskega inštituta za varnost hrane (EFSA).
V primeru, da jemljete še kakšna zdravila in druga prehranska dopolnila, se pred kombiniranjem z živili (npr. čaji) posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

10. PRITOŽBE IN SPORI
Trgovec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Trgovec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite: vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 10.00 in 14.00 uro,
na NASLOV SPLETNE TRGOVINE: CENTER LOKALNE PONUDBE – CLP; Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, Tel. št.: 0591 95 900, e-naslov: trgovina@vdcpolz.si
Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca brezplačen (kupec krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

SODNA PRISTOJNOST: vse spore rešujemo sporazumno, če to ni možno, je pristojno Gospodarsko sodišče v Ljubljani.

Cenik velja od 1.9.2020 dalje!

Direktorica VDC POLŽ Maribor.
Jasmina Breznik