Na vsebino

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo

 

Uporabniki v okviru institucionalnega varstva živijo običajno družinsko življenje. Opravljajo gospodinjska dela, učijo se skrbeti zase, nakupujejo v trgovini in vrtnarijo ter z ostalimi vsakodnevnimi aktivnostmi razvijajo samostojnost. Institucionalno varstvo je organizirano v stanovanjski in bivalni skupini.

 

Prostočasne aktivnosti

Prosti čas načrtujemo skupaj s stanovalci in je namenjen sprostitvi, hobijem in rekreaciji. Hodimo na izlete, organiziramo piknike, praznovanja in delavnice, ki jih navezujemo na letne čase, praznike in kulturno izročilo. Obiskujemo kulturne prireditve, sodelujemo z različnimi institucijami in društvi. V okviru projektnega dela skrbimo za medgeneracijsko povezovanje, spoznavanje naših krajev in običajev.

 

Stanovanjska skupina Maribor - december 2021

Bivalna enota Bohova - december 2021

Bivalna enota Maribor - december 2021