Na vsebino

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo

 

Uporabniki v stanovanjski skupini in bivalni enoti živijo običajno družinsko življenje. Opravljajo gospodinjska dela, skrbijo za hišo in okolico, se učijo skrbeti zase, vrtnarijo, se vključujejo v okolje in z ostalimi vsakodnevnimi aktivnostmi razvijajo samostojnost.

 

Cenik oskrbnega dne v storitvi IV

Cenik dodatnih storitev v storitvi IV

 

Prostočasne aktivnosti

Prosti čas načrtujemo skupaj s stanovalci in je namenjen sprostitvi, hobijem in rekreaciji. Hodimo na izlete, organiziramo piknike, praznovanja in delavnice, ki jih navezujemo na letne čase, praznike in kulturno izročilo. Obiskujemo kulturne prireditve, sodelujemo z različnimi institucijami in društvi. Skrbimo za medgeneracijsko povezovanje, spoznavanje naših krajev in običajev.

 

Stanovanjska skupina Maribor - november 2023

Bivalna enota Bohova - november 2023

Bivalna enota Maribor - oktober 2023