Agatin čarobni plašč

Poglavitni cilj operacije je varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.