STORITVE

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Vodenje in varstvo

Delo temelji na partnerskem odnosu med uporabnikom in strokovnjakom, ki sodelujeta pri uresničevanju uporabnikovih potreb in želja ter pri reševanju osebnih stisk in težav.

Cilj dela je ohranjanje pridobljenega znanja in učenje novih – za vsakdanje življenje pomembnih – veščin in spretnosti.

Uporabnikom zagotavljamo tudi pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, opravljanju vsakdanjih osebnih opravil kot so vstajanje, oblačenje, gibanje in komunikacija, ter pri vključevanju v okolje. Uporabnike spremljamo, jim nudimo podporo in zagotavljamo občutek varnosti.

vzorec_oranzen_polz
vzorec_oranzen_polz

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Zaposlitev pod posebnimi pogoji omogoča posameznikom delovno aktivno življenje. Omogoča odkrivanje in razvijanje sposobnosti, ter doprinos k lastnemu napredku in razvoju.

Ročnodelske delavnice

Izdelujemo izdelke iz naravnih in okolju prijaznih materialov. V ustvarjalnem vzdušju lesne, tekstilne, likovne in ostalih delavnic nastajajo unikatni izdelki, npr. vrečke, keramični izdelki, voščilnice, blazine in številni drugi izdelki.

Delavnice kooperacije

Sodelujemo z različnimi podjetji in posamezniki, za katere izvajamo dela, kot so: pakiranje, zlaganje, deklariranje, sestavljanje in lepljenje.

Storitvene delavnice

Pranje in likanje izvajamo za podjetja, gostinske lokale, zdravstvene ordinacije, športne klube in posameznike.

Delo izven VDC

Delo poteka v rednih delovnih okoljih v podjetjih ali trgovskih centrih.

vzorec_oranzen_polz