NAŠI

Dosežki in certifikati

E-Qalin

S ciljem, da bi storitve izvajali visoko kvalitetno in prilagojeno uporabniku, smo v letu 2014 pričeli vpeljevati vseevropski sistem kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning). V letih 2014, 2015 smo izvedli prva ocenjevanja procesov v skupinah za kakovost in uvedli novosti za izboljšanje kvalitete storitve. Rezultati anket zadovoljstva kažejo visoko zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih.

Družini prijazno podjetje

VDC POLŽ Maribor je bil 24. 10. 2008 podeljen osnovni certifikat, 25. 5. 2012 je pridobil polni certifikat DPP, 25. 4. 2015 in 30. 11. 2018 ter 7. 5. 2021 je pridobil sklep o podaljšanju polnega certifikata DPP. Revizija je potrdila uspešno implementacijo izbranih 16 ukrepov v praksi. Ukrepi DPP VDC POLŽ Maribor so dodatne možnosti, ki jih kot delodajalec nudimo zaposlenim z namenom čim boljšega počutja in večjega zadovoljstva. Zaposleni lažje usklajujemo poklicno in zasebno življenje. V zavodu imamo aktivnih 16 ukrepov. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja poteka proaktivno in sistematično postaja del organizacijske kulture zavoda.

Načrt implementacije izbranih ukrepov in drugi dokumenti v zvezi s tem so objavljeni v internih aktih zavoda:

Interni akti\03 Delovna razmerja in kadrovske zadeve\Družini prijazno podjetje

Neposredni kontakt z nosilcem certificiranja za morebitne pritožbe je vzpostavljen na povezavi https://certifikatdpp.si/kontakt/.

HORUS

Kot organizacija se zavedamo svoje odgovornosti in vpliva na posameznika, družbo in okolje, v katerem delujemo. S preglednim in etičnim ravnanjem želimo prispevati k trajnostnem razvoju in kvaliteti življenja uporabnikov in zaposlenih. Za naše delo v okviru pilotnega projekta ‘S teboj lahko – razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja smo v letu 2021 prejeli Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus.

DOD

Družbena odgovornost zavoda (kratica DOD) v VDC POLŽ Maribor pomeni zavezanost podjetja k etičnem ravnanju, ekonomskem razvoju, izboljševanju kakovosti življenja uporabnikov, zaposlenih in njihovih družin ter je usmerjen k povezovanju v lokalnih skupnosti, družbe. Dne 20. 12. 2021 je VDC POLŽ Maribor prejel sklep o pridobitvi pristopnega certifikata družbeno odgovoren delodajalec – organizacijsko upravljanje. VDC POLŽ Maribor s svojimi aktivnostmi sporoča, da razvijamo skrb za ljudi, okolje in družbo v kateri živimo. Naše družbeno odgovorno ravnanje prispeva k sožitju med generacijami, kjer se upoštevajo raznolikosti in uravnoteženost odnosov. Vrednote določajo kako in na kakšen način izpolnjujemo poslanstvo ter sledimo viziji zavoda. Vrednote so nekaj kar cenimo in vrednotimo kot pozitivno ter želeno. Naše vrednote: spoštovanje, strokovnost, zaupanje, pripadnost, kakovost in ustvarjalnost. Kot organizacija se zavedamo svoje odgovornosti in vpliva na posameznika, družbo in okolje, v katerem delujemo.

Načrt implementacije izbranih ukrepov in drugi dokumenti v zvezi s tem so objavljeni v internih aktih zavoda:

Interni akti\01 Ustanovitveni in organizacijski akti\05 Družbeno odgovoren delodajalec – organizacijsko upravljanje

Neposredni kontakt z nosilcem certificiranja za morebitne pritožbe je vzpostavljen na povezavi https://certifikatdod.si/kontakt/.