STORITVE

Storitve socialnega vključevanja invalidov

Storitve so namenjene uporabnikom, ki si želijo biti bolj samostojni, se vključevati v aktivnosti doma in v okolju, urejati svoje zadeve ali se ukvarjati s hobiji, pa pri tem potrebujejo podporo in pomoč. Podporne osebe pomagajo uporabnikom pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti doma in v širšem okolju. Cilj storitev je spodbujanje uporabnikovih zmožnosti in večja vključenost v družbo.

Kaj so storitve socialnega vključevanja?

Pravico do storitev socialnega vključevanja invalidov zagotavlja Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki velja od 30. 6. 2022 dalje. Storitve socialnega vključevanja invalidov so:

Usposabljanje za samostojno življenje

Oblikovanje podpornega okolja za samostojnejše življenje upravičenca.

Vseživljenjsko učenje

Spremstvo upravičenca k dejavnostim vseživljenjskega učenja, ki prispevajo k ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin.

Prebivanje s podporo

  • Informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev;
  • svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil;
  • družabništvo in spodbujanje k vključevanju v okolje ter širitvi socialne mreže;
  • strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti storitev prebivanja s podporo.

Ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov

  • za starejše od 65 let
  • Izvajalci storitev socialnega vključevanja invalidov so varstveno delovni centri, zavodi za usposabljanje in organizacije, ki izvajajo storitve za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro. Seznam izvajalcev objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani.
  • Izvajalci storitev upravičenca povežejo s podpornimi osebami, ki upravičencu pomagajo pri tistih aktivnostih, pri katerih potrebuje pomoč in podporo.
vzorec_oranzen_polz

Komu so storitve socialnega vključevanja invalidov namenjene?

Pravico do storitev socialnega vključevanja invalidov lahko uveljavlja oseba, ki ima priznan status invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov – Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) ali po prej veljavnem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP).

Dodaten pogoj je, da oseba ni vključena v 16-urno ali celodnevno institucionalno varstvo, ne uveljavlja pravice do oskrbovalca družinskega člana, pravice do dolgotrajne oskrbe in pravice do osebne asistence.

Kako uveljavim pravico do storitev socialnega vključevanja?

Za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja invalidov je potrebno izpolniti vlogo, ki jo vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Vlogo najdete tudi TUKAJ. Če vam je bila pravica do storitev odobrena, prejmete vrednotnico za storitve socialnega vključevanja, s katero se lahko obrnete na nas, ki izvajamo storitve.

Kontakt:

VDC Polž Maribor, Park mladih 4, Maribor

Danijela Majcenovič Cipot

E-naslov: danijela.majcenovic-cipot@vdcpolz.si

Telefon: 02 320 86 50  ali 070 400 361

Več o storitvah socialnega vključevanja invalidov si lahko preberete v pravilniku, ki ga najdete na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14599

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) najdete na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7808

Zakon o socialnem vključevanju invalidov je dostopen tudi v tehniki lahkega branja: Zakon o socialnem vključevanju invalidov

vzorec_oranzen_polz