KDO SMO

Vizija in poslanstvo

POLŽ = Pomagamo Osmisliti Leta Življenja

Poslanstvo

Uporabnikom omogočamo kakovostno socialno vključevanje, delovno aktivno življenje, osebni razvoj, razvijanje samostojnosti in socialne mreže. Nudimo bivanje v duhu domačnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa.

Vizija

Za uporabnike strokovno in predano vsakodnevno utrjujemo svojo vlogo kot socialno varstveni zavod ter hkrati stremimo k širjenju svoje dejavnosti tako v prostorskih kot časovnih okvirjih.

Vrednote

Vrednote določajo kako in na kakšen način izpolnjujemo poslanstvo in sledimo viziji zavoda. Vrednote so nekaj kar cenimo in vrednotimo kot pozitivno in želeno. Utrjujejo to kar je pomembno in za kar se je potrebno zavzemati.
Vrednote, ki jim v VDC POLŽ Maribor sledimo so:

Spoštovanje

Skrb za dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo, strpnost, dostojanstvo, zasebnost in sprejemanje drugačnosti vsakega posameznika.

Strokovnost

Zagotavljanje pogojev za stalen strokovni razvoj in osebno rast zaposlenih ter odgovorno in kakovostno izvajanje storitev v skladu s strokovnimi smernicami.

Zaupanje

S svojim delom in ravnanjem strmimo k poštenosti, iskrenosti, sodelovanju in pomoči, s čimer krepimo medsebojno zaupanje in občutek varnosti.

Pripadnost

Odgovorno ravnanje in prizadevanje vseh posameznikov za doseganje skupnih ciljev, poslanstva, vizije in ugleda zavoda.

Kakovost

Kakovost storitve zagotavljamo s svojim delom in znanjem, z ustvarjalnostjo in podjetnostjo in pri tem sledimo poslanstvu − zagotavljanje največje možne kakovosti življenja uporabnikov.

Ustvarjalnost

Raznolike aktivnosti in delo so skupna vrednota. Uspešni in učinkoviti smo lahko le, če znamo usklajeno delati in smo pri tem ustvarjalni.