ZGODOVINA

Polževa pot

Ustanovitev

Javni socialno-varstveni zavod Varstveno delovni center POLŽ Maribor (krajše VDC POLŽ Maribor) je 26. 10. 1993 na pobudo Društva za pomoč duševno prizadetim Maribor ustanovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Prvi uporabniki

Ob ustanovitvi leta 1993 je bilo v zavod vključenih 8 uporabnikov. Zavod je deloval v začasnih prostorih, v pisarni Medobčinskega društva Sožitje Maribor.

Dve lokaciji

Leto kasneje je dejavnost potekala že na dveh začasnih lokacijah, vključenih pa je bilo 18 uporabnikov.

Novi prostori

Leta 1995 se je zavod preselil v nove prostore na Rapočevi ulici 13, ki jih je v brezplačen najem namenila Mestna občina Maribor. Temeljito obnovo in dograditev objekta je financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, opremo pa so prispevali številni donatorji. V matičnem objektu je bilo prostora za 45 uporabnikov.

Druga enota

Januarja 1997 je zaživela druga enota vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji na Dalmatinski ulici 1 v Mariboru; v obe enoti se je dnevno vključevalo 105 uporabnikov.

Prva stanovanjska skupina

Julija 1998 je bila ustanovljena prva stanovanjska skupina na Ljubljanski ulici 52 v Mariboru.

Povečanje števila stanovalcev

Leta 2001 se je 5 stanovalcev naselilo v stanovanje na Regentovi ulici v Mariboru.

Pridruženi enoti

Januarja 2004 sta se VDC POLŽ Maribor priključili VDC Mravlja Lenart in VDC Slovenska Bistrica.

Enota Ruše

Septembra 2004 je v Rušah pričela delovati peta enota vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji VDC POLŽ Maribor.

Povečanje številka stanovalcev

Novembra 2006 se je odprla nova stanovanjska skupina VDC POLŽ Maribor na Falski cesti 40 v Rušah.

Stanovanjska skupina Ruše

Leta 2007 so se stanovalci iz stanovanja v Regentovi ulici preselili v stanovanjsko skupino v Rušah.

Enota Šentilj

Oktobra 2007 je na Maistrovi ulici 5 v Šentilju odprla vrata šesta enota vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji VDC POLŽ Maribor.

Park mladih

Aprila 2008 se je pretežni del dejavnosti vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v Mariboru in sedež zavoda preselil v nove, sodobne prostore v Park mladih 4.

Spremembe v Slovenski Bistrici

Junija 2008 se je v nove, moderne prostore preselila tudi enota Slovenska Bistrica.

Družini prijazno podjetje

Leta 2012 smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Bivalna enota Maribor

Januarja 2013 je začela delovati nova bivalna enota Maribor na Pekrski 3A v Mariboru. Nova bivalna enota vključuje 18 uporabnikov in možnost 2 začasnih oz. občasnih sprejemov.

Februarja 2013 se je zaprla stanovanjska skupina Ruše; njeni stanovalci pa so se preselili v bivalno enoto Maribor.

V oktobru smo praznovali 20 let delovanja. Slavnostni nagovor na prireditvi je imel predsednik države Borut Pahor.

Sistem E-Qalin

Leta 2014 smo začeli vpeljevati sistem kakovosti storitve po evropskem modelu E-Qalin.

Organizacije in sodelovanje

Leta 2015 v maju smo organizirali kulturno-kulinarični dogodek "Greš na kavo?", ki se ga je udeležilo okoli 200 svojcev, medijev in drugih gostov.

V oktobru smo prejeli Listino mesta Maribor za dosežke pri organiziranju in razvoju socialnega varstva ter za vzgojno delo na tem področju v dobro uporabnikom zavoda in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje.

Direktorica Jasmina Breznik je s strani MDDSZ prejela Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela.

Povečanje števila uporabnikov

Leta 2016 so nam odobrili dodatnih 25 mest za vključitev uporabnikov v enote vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Skupno je na vseh enotah vključenih 253 uporabnikov.

Priznanje za uspešno delo

Leta 2017 smo od občine Šentilj prejeli spominsko priznanje za 10 let uspešnega delovanja in sodelovanja.

Certifikat E-Qalin

Leta 2018 smo prejeli certifikat kakovosti E-Qalin za kakovostno izvajanje storitve. Prejeli smo tudi posebno priznanje Inštituta Ekvilib, ker širimo kulturo družini prijaznega podjetja v Sloveniji že deseto leto.

24-urno institucionalno varstvo

Leta 2019 smo odprli enoto s 24-urnim institucionalnim varstvom v Bohovi. Bili smo organizator XI. Abilimipade.

V storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bilo vključenih 265 uporabnikov, v institucionalno varstvo 45. Na prireditvi "Greš na kavo" smo gostili irskega veleposlanika.

Sodelavka Jolanda Pompe je na konferenci E-Qalin prejela priznanje za Naj moderatorko E-Qalin 2019.

Nagrajeni za uspešno delo

Leta 2020 smo bili izbrani na razpisu za sofinanciranje pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja; naziv projekta je: »S teboj lahko…«.

V tem letu je bil VDC POLŽ Maribor s strani MDDSZ  prejemnik nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih.

Strokovna delavka Sabina Petek je prejela Znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije za pomembne dosežke na področju socialnega varstva.

Prejemniki priznanj

Leta 2021 smo prejeli Zahvalo Gasilske zveze Lenart za sodelovanje v projektu "Vozilo za vse". Prejeli smo zahvalo Inštituta Ekvilib, ker smo z zaposlenimi širili kulturo družini prijaznega podjetja v Sloveniji že trinajsto leto.

Prejeli smo tudi Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 za projekt »S teboj lahko…«.

Inovacije in razvoj

Leta 2022 je direktorica mag. Jasmina Breznik z ekipo VDC POLŽ Maribor s strani Zasavske gospodarske zbornice prejela Srebrno priznanje za inovacijo "S teboj lahko..." za razvoj in preizkušanje podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju in invalidov.

Prejeli smo tudi Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec in podeljena nam je bila Zahvala organizaciji za 13-letno širjenje družini prijaznega podjetja v Sloveniji.

S strani Gasilske zveze Lenart smo prejeli priznanje sodelavcem pri organizaciji taborov gasilske mladine Gasilske zveze Lenart za sodelovanje pri nabavi gasilskega vozila.

Pričeli smo z izvajanjem nove storitve – storitve socialnega vključevanja invalidov.

30 let delovanja

Leta 2023 smo ob 30-letnci delovanja zavoda spremenili celotno grafično podobo zavoda in posodobili logotip.

Pričeli smo uvajati sistem kakovosti Equas. Izdali smo priročnik v lahkem branju Rekreacija za vse.

Veselo na delo

Leta 2023 smo na konferenci HR&M, kjer se predstavljajo različne kadrovske prakse, predstavili projekt "Veselo na delo". S projektom smo se uvrstili med top finaliste HR&M projekti leta 2023 v kategoriji javni in neprofitni sektor.

Bili smo tudi prejemnik certifikata Top investitor v izobraževanje.