SE NAM ŽELITE PRIDRUŽITI?

Vključitev v storitev

Veseli bomo vaše družbe

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP)
PDF  Word 

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo odraslih (IVO)
PDF  Word

Prošnji za vključitev v VVZPP priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali prinesite na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni. (PDF  Word

Prošnji za vključitev v IVO priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, (PDF  Word)

5. izjavo o načinu plačila storitve.

vzorec_oranzen_polz