POLŽEVA POT

1993

1994

Dve lokaciji

Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji smo izvajali že na dveh začasnih lokacijah z 18 uporabniki.

1995

Novi prostori

Preselili smo se v nove prostore na Rapočevi ulici 13, ki jih je v brezplačen najem namenila Mestna občina Maribor. Temeljito obnovo in dograditev objekta je financiralo Ministrstvo za delo, družino ...

1997

Druga enota

Januarja je zaživela druga enota varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji na Dalmatinski ulici 1 v Mariboru.

1998

Prva stanovanjska skupina

Julija je bila ustanovljena prva stanovanjska skupina na Ljubljanski ulici 52 v Mariboru. V njej je dom dobilo 9 stanovalcev.

2001

Povečanje številka stanovalcev

Pet stanovalcev se je naselilo v stanovanje na Regentovi ulici v Mariboru.

2004

Nove enote

Januarja sta se v VDC POLŽ Maribor priključili VDC Mravlja Lenart in VDC Slovenska Bistrica. Septembra je v Rušah pričela delovati peta enota s storitvami varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi ...

2007

Vrata odprla šesta enota

Stanovalci so se iz stantovanja v Regentovi ulici preselili v stanovanjsko skupino v Rušah. Oktobra je na Maistrovi ulici 5, v Šentilju, vrata odprla šesta enota varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

2008

Novi, sodobni prostori

Aprila smo pretežni del dejavnosti varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji v Mariboru in sedež zavoda preselili v nove, sodobne prostore v Park mladih 4. Junija se je v nove prostore preselila tudi ...

2009-2011

Sodelovanje v mednarodnem projektu NQF Inclusive

Med letoma 2009 in 2011 smo kot partner sodelovali v mednarodnem projektu NQF Inclusive. 11. maja 2011 smo na atletskem stadionu Poljane in v OŠ Gustava Šiliha organizirali 18. Specialno olimpijado ...

2012

Sodelovanje v mednarodnem projektu

Sodelovali smo v mednarodnem projektu Extending Creative Practice. V maju smo pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

2013

Nova bivalna enota

Januarja je začela delovati nova bivalna enota Maribor, na Pekrski 3A. Od novembra smo kot projektni partner sodelovali v dvoletnem mednarodnem projektu EQF meets ECVET.

2014

Pričeli smo z vpeljevanjem vseevropskega sistema kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning). V aprilu smo v Mariboru organizirali regijske igre Specialne ...

2015

Organizacije in sodelovanje

Maja smo organizirali kulturno-kulinarični dogodek Greš na kavo?, ki se ga je udeležilo okoli 200 udeležencev. Oktobra smo prejeli Listino mesta Maribor za dosežke ...

2016

Povečanje števila uporabnikov

V letu 2016 smo dobili odobrenih 18 novih vključitev. Število uporabnikov se je povečalo na 246.


×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.