Gasilsko vozilo za zveze GVZ-1

Akronim operacije: GVZ-1 – VOZILO ZA VSE

Celotna vrednost operacije: 25.631,14 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 18.156,97 (EKSRP)

Nosilec operacije: GASILSKA ZVEZA LENART

Partnerja v operaciji:

Varstveno delovni center POLŽ Maribor, enota Lenart

TBP tovarna bovdenov in plastike d. d.

Cilj operacije: nabava vozila GVZ – 1 – vozila za vse, s katerim želimo poleg povečane operativne sposobnosti naših gasilskih enot prispevati k krepitvi dobrin in kakovostnih medsebojnih odnosov znotraj GZ Lenart. V preteklosti in sedanjosti smo priča številnim manjšim in zlasti večjim intervencijam, v katerih nam dejanska situacija dokazuje in kaže, da smo gasilci našega območja lahko učinkoviti le, če smo enotni – povezani v eno zvezo, brez lokalnih meja. Vse naše dosedanje delo in vloženi napori, tako z naše strani, kot tudi s strani društev in lokalnih skupnosti, nam to potrjujejo. Gasilci GZ Lenart potrebujemo zvezo, da lahko ohranjamo raven dela z mladino, članicami, gasilskimi veterani. Vztrajno in kakovostno delo na vseh naštetih področjih prinaša dober končni rezultat – dovolj veliko število strokovno usposobljenih in psihofizično ustrezno pripravljenih operativnih gasilcev.

Vse aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru te operacije, so namenjene prav temu:  ustvarjanju enakih pogojev za vse, ne glede na spol, starost in teritorialno pripadnost. Gasilstvo odlikujeta prostovoljstvo in solidarnost in ta operacija je namenjena prav temu, do obe osnovni vrednoti gasilstva  podkrepi v najboljši možni  meri.

Glavne aktivnosti so:

  • Izvedba družabnega srečanja gasilskih veteranov in veterank GZ Lenart
  • Posvet mladinskih mentorjev GZ Lenart
  • Nabava vozila GVZ-1 – vozila za vse
  • Organizacija in izvedba 10. tabora gasilske mladine GZ Lenart v Benediktu
  • Operativna vaja »Požar TBP 2021«
  • Operativna vaja v VDC Polž, enota Lenart

Cilj: Večgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost vseh prebivalcev območja LAS.

Ukrep: oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine – povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravemu načinu življenja in medgeneracijskega sodelovanja)

Rezultati operacije: vzpostavitev novega delovnega mesta, izvedba vsaj treh izobraževanj za različne ciljne skupine, izvedba vsaj treh programov za učenje, osveščanje in motivacijo, urejena sprehajalna pot in parkirišči, povečano število obiskovalcev na tem območju, ureditev parka za izboljšanje motoričnih sposobnosti,…

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja