Brati razumeti – lahko branje

Namen projekta je vzpostaviti trajno in sonaravno povezovanje, sodelovanje, pospeševanje,  ozaveščanje ter razvoj novih tehnik in prilagoditev različnih gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki.