Pilotni projekt “S teboj lahko”

Pilotni projekt - S teboj lahko

Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja za opolnomočen vstop invalidov v družbo.